MPS RADZI
Oferty pracyO firmiePrześlij CV
KontaktMPS radzi
Referencje
Ciekawe strony

CURRICULUM VITAE

CV jest prospektem marketingowym przedstawiającym Twoją ofertę. Musi być przejrzyste, estetyczne oraz atrakcyjne dla odbiorcy w aspekcie jego oczekiwań dotyczących doświadczeń, wykształcenia i innych kwalifikacji kandydatów.
CV powinno na tyle przyciągnąć uwagę adresata, aby był on zainteresowany spotkaniem z Tobą.

Proponujemy, aby w życiorysie znalazły się następujące informacje:

Dane osobowe

 

-

imię i nazwisko

 

-

wiek

 

-

numer telefonu

 

-

adres e-mail

 

-

adres korespondencyjny

Cel - informacje o tym gdzie i na jakim stanowisku chcesz pracować

Doświadczenie zawodowe

 

-

nazwy firm, w których pracowałeś z uwzględnieniem okresów zatrudnienia
nazwy stanowisk, które zajmowałeś z krótką charakterystyką głównych zadań należących do twoich obowiązków

 

Wykształcenie - zdobyte stopnie zawodowe i naukowe

Dodatkowe ważne informacje, które chciałbyś podać, np.:

 

-

znaczące osiągnięcia zawodowe

 

-

znajomość języków obcych

 

-

odbyte szkolenia i kursy

 

-

otrzymane nagrody i wyróżnienia

 

-

zainteresowania.

PRZYKŁADOWE CV

 

LIST MOTYWACYJNY

Treść listu motywacyjnego powinna uzasadniać fakt przesłania CV. Poprawny list motywacyjny:

mieści się na jednej stronie A4

ma atrakcyjną i przejrzystą formę graficzną

jest pismem urzędowym składającym się z czterech zasadniczych części:

danych nadawcy

danych adresata

zwrotu grzecznościowego

treści zasadniczej.

W treści listu powinny być wyodrębnione w postaci osobnych akapitów, trzy główne części:

wstęp, odpowiadający na pytanie dlaczego wysyłam swoją aplikację, np.: w nawiązaniu do ogłoszenia czy rozmowy z panią X

rozwinięcie, dające adresatowi odpowiedź na pytania dlaczego jestem zainteresowany tą ofertą oraz dlaczego uważam, że jestem odpowiednim kandydatem właśnie na to stanowisko

zakończenie, w którym powinieneś wyrazić chęć osobistego spotkania z osobą odpowiedzialną za rekrutację.

PRZYKŁADOWY LIST MOTYWACYJNY

powrót na górę strony