OCENIAMY
Oferty pracyO firmiePrześlij CV
KontaktMPS radzi
Referencje
Ciekawe strony

Ocena kwalifikacji i potencjału z wykorzystaniem MPS Test™

 

Stosowana przez nas metoda oceny kwalifikacji i potencjału polega na sprawdzaniu wybranych kompetencji pracownika na dwa różne sposoby (tzw. Double-Check). Pierwszym jej elementem jest pogłębiony wywiad, prowadzony przez doświadczonego konsultanta, skoncentrowany na historii pracy i osiągnięciach. Drugim – zestaw testów MPS Test™ sprawdzających kwalifikacje osoby w różnych wymiarach i opisujących najważniejsze aspekty jej osobowości istotne z punktu widzenia wykonywanej pracy.

MPS Personnel Due Diligence™ (w przejęciach i łączeniach firm)

 

W sytuacjach przejmowania lub łączenia firm pojawiają się, typowe dla takiego procesu, dylematy związane z optymalizacją obsady kadrowej nowej organizacji. MPS Personnel Due Diligence™ pozwala odpowiedzieć na pytania o to, kto ma wystarczające kwalifikacje, aby objąć kluczowe stanowiska w nowej strukturze oraz jak przyśpieszyć proces łączenia. Procedura ta umożliwia inwestorowi dokonanie szybkiego, przekrojowego wglądu w potencjał kadrowy przejmowanej organizacji.

Ocena personelu metodą 360°

 

Pozyskanie i utrzymanie najlepszych pracowników jest kluczowym czynnikiem budowania przewagi nad konkurencją. Ocena metodą 360° jest ważnym narzędziem umożliwiającym zatrzymanie i rozwój najlepszych kadr. Pozwala na systematyczną, sprawną i wszechstronną analizę zachowań i efektów pracy wszystkich pracowników. Nawet w przypadku dużych firm, prowadzi ona do szybkiego uzyskania porównywalnych informacji, opisujących personel według tego samego standardu, niezależnie od miejsca wykonywania pracy i czasu badania.

MPS Development Day™

 

Osoby odpowiedzialne w firmach za zarządzanie stają niejednokrotnie wobec konieczności szybkiego, przekrojowego oszacowania potencjału kierowanych przez siebie ludzi. Potrzeba taka pojawia się jeśli organizacja planuje zmianę wymagającą:

  • w przypadku wdrażania nowych rozwiązań – doboru najlepszych osób z wewnątrz organizacji do ich realizacji
powrót na górę strony